اندیشگاه مدیریت

مدیر سایت: محمدرضا زرگر
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط‌مشی‌گذاری عمومی - دانشگاه علامه طباطبایی رحمة الله علیه

نویسندگان: